2024 Khảo Sát Trên Bàn Ăn

Nhiệm vụ của chúng tôi tại Hội Gia Đình Denver là đảm bảo tiếng nói của cộng đồng được lắng nghe và là trọng tâm trong TẤT CẢ các quyết định có thể ảnh hưởng tới học sinh.

Là bước đầu tiên trong công cuộc tổ chức cộng đồng của chúng tôi trong năm nay, chúng tôi muốn hỏi các gia đình, nhà giáo, học sinh và thành viên cộng đồng rằng BẠN nghĩ thế nào về giáo dục ở Denver và những vấn đề mà BẠN muốn được ban lãnh đạo Khu Học Chánh Denver (DPS) ưu tiên.

Mục tiêu của chúng tôi trong cuộc khảo sát này không chỉ để thấu hiểu cảm nhận của cộng đồng về Hội Đồng Trường Học mà còn phát triển một chương trình nghị sự thực sự ngay từ đầu để đảm bảo Hội Đồng Trường Học ưu tiên các vấn đề mà cộng đồng quan tâm